Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Rouge Cafe OÜ (Laste Kokakool) andmekaitsetingimused
Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist www.lastekokakool.ee veebilehel (edaspidi veebileht).

 1. Mõisted
  „Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.
  Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
  Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Rouge Cafe OÜ´le omalt poolt infot. Näiteks teenuste sisu lugemine, teenuste tellimine, koolitustele registreerimine või meiega meili teel ühenduse võtmine.
  Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.
 2. Kelle andmeid Laste Kokakool (Rouge Cafe OÜ) töötleb?
  Rouge Cafe OÜ privaatsustingumuste küsimuste korral kirjutaga palun info@lastekokakool.ee
  Rouge Cafe OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid.
 3. Kliendi isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
  Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
  Rouge Cafe OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:
  3.1. kasutaja nimi, telefon ja e-posti aadress – teenuse kasutamiseks või toodete ostmiseks, et saata kasutajale broneeringu kinnitus; kontaktivormi kaudu meiega ühenduse võtmine, et saaksime kliendi päringutele vastata; uudiskirjaga liitumine, et saaksime saata kasutaja ettevõtte uudiseid;
  3.2. kasutaja nimi, telefon, e-posti aadress, lapse nimi ja vanus – koolitustele või laagrisse registreerimiseks, et teaksime osalevate laste vanusegruppi ning vastavalt sellele luau ka sisu ning, et saaksime saata koolitusele saamiseks kinnituskirja ja arve;
  3.3. veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli, Hotjar abil selleks, et hallata ja täiendada veebilehte, täiustada ning arendada teenuseid
  Rouge Cafe OÜ töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada meie teenuste korrektne ja kvaliteetsem osutamine, kasutajakogemuse parendamine ja efektiivsema turundamine.
  Rouge Cafe OÜ ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.
 4. Andmete kogumine ja küpsised
  Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse kasutajatelt ja nende nõusolekul. Lisaks kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
  Küpsis on väike tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse automaatselt kasutaja seadmesse ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.
  Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.
  Küpsiseid on kahte tüüpi:
  1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  2. Seansiküpsised – ajutised küpsised, mis kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiste eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist veebilehel.
  Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks:

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en) ,

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer).

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Rouge Cafe OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.
Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) .
Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide (https://www.facebook.com/ads/about/) ja Facebook Pixel (https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel ) kohta.

 1. Isikuandmete säilitamine ja turvalisus
  Rouge Cafe OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
  Rouge Cafe OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. Rouge Cafe OÜ võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.
 2. Isikuandmete jagamine
  Rouge Cafe OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele va allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.
  Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:
  § Võlgade sisse nõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid.
  § Riikliku järelvalve asutused ja Politsei- Piirivalveamet.
  § Avalik tagasiside kliendi nõusolekul.
  Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
 3. Säilitamistähtaeg
  Rouge Cafe OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.
  Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.
  Kui tekib küsimus, siis palun kirjutage info@lastekokakool.ee
 4. Kasutaja õigused
  Kasutajal on õigus:
  § avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  § nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
  § nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  § nõuda isikuandmete ülekandmist.
  Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@lastekokakool.ee vastavasisuline sooviavaldus.
  Kui Kasutajal on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Rouge Cafe OÜ on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@lastekokakool.ee.
  Kui Rouge Cafe OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.
 5. Autoriõigus
  Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Rouge Cafe OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Rouge Cafe OÜ nõusolekul. Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.
 6. Muud sätted
  Rouge Cafe OÜ võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.
  Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.
  Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@lastekokakool.ee